Skip to Content

Slavnostní ukončení projektu

Závěrečnou konferencí, která se konala 1. 12. 2011, byly ukončeny aktivity projektu „Další vzdělávání pracovníků ve školách a školských zařízeních ve Zlínském kraji“. Tento vzdělávací projekt byl realizován od února 2009 na Obchodní akademii a VOŠ ve Valašském Meziříčí.

Závěrečná konference

Při příležitosti ukončení projektu "Další vzdělávání pracovníků ve školách a školských zařízeních ve Zlínském kraji" Vás srdečně zveme na závěrečnou konferenci, která se uskuteční 1. 12. 2011 od 13:30 h v aule v budově VOŠ a bakalářských studií Obchodní akademie a VOŠ ve Valašském Meziříčí.

Harmonogram skupinových setkání na OA a VOŠ ve Valašském Meziříčí

Na skupinová setkání je nutno se přihlásit. Přihláška.

Informace k dalším aktivitám ve 2. části projektu

Na jaře jsme pro Vás zpracovali nabídku dalších aktivit, kterou jsme předložili ve formě  dotazníku účastníkům vzdělávání, účastníkům konference a dalším zájemcům.

Nabídka dalších aktivit

Na průběžné konferenci 11. 6. 2010 budou představeny další aktivity, které mohou všichno pracovníci škol a školských zařízení ve Zlínském kraji využívat po dobu realizace projektu, a to do ledna 2012.Tato nabídka není určena jen účastníkům dosavadních vzdělávacích aktivit.

Pozvání na průběžnou konferenci

 Vážení přátelé,
 

Služby pro pedagogy a jiné zaměstnance škol a školských zařízení Zlínského kraje

Na Obchodní akademii a VOŠ ve Valašském Meziříčí funguje Poradenské a konzultační centrum. Je určeno pro pedagogy a jiné zaměstnance škol a školských zařízení Zlínského kraje.

Syndikovat obsah